Prijava za upis novog člana u klub PVK MARSONIA

Cijenjeni roditelji,

Radi usklađivanja s novim zakon o udrugama mi kao klub osim osnovne evidencije dužni smo imati i evidenciju osobnog identifikacijskog broja, OIB-a. Stoga vas molimo da točno ispunite podatke u obrascu. Podaci su vidljivi jedino nama i ne prosljeđuju se trećim licima, OSIM DRŽAVNIM USTANOVAMA NA ZAHTJEV ILI OBAVEZU. ( Hrvatski Vaterpolski Savez, Plivački Savez, ZSUGSB ).

Treninzi se održavaju 3x tjedno i iznos članarine je 27,00 €

Na kraju obrasca za Upis OBAVEZNO JE STAVITI KVAČICE NA SVA POLJA PRIVOLE, inače upis nije moguć.

Članak 1.
Članarina predstavlja jedan od osnovnih izvora financiranja djelatnosti Kluba.
Članak 2.
Odluku o visini članarine i upisnine donosi Predsjedništvo Kluba.
Članak 3.
Činom ispunjavanja upitnika o općim podacima člana, upoznavanjem člana sa ovim pravilnikom, plaćanjem upisnine, te upisom člana u Registar članova Kluba, član je upisan u Klub.
Članak 4.
Član je dužan uplaćivati članarinu 12 mjeseci u punom iznosu osim ako nije drukčije u dogovoru definirano
Članak 5.
Članarina se uplaćuje od 1. do 15. dana u tekućem mjesecu za tekući mjesec. Članarinu je moguće uplatiti na žiro-račun Kluba prema primjerku ispunjene uplatnice kojeg svaki član dobiva prilikom upisa u Klub. Prilikom uplata članarina putem interneta, gotovinom kod tajnika uz ovjerenu uplatnicu ili općom uplatnicom – obavezno je upisati pod poziv na broj (evidencijski broj člana).
Članak 6.
Ukoliko članarina ne bude podmirena do 15-og u mjesecu za tekući mjesec, član je podložan sankcijama sukladno aktima Kluba.
Članak 7.
Registracija članova natjecatelja za svaku slijedeću natjecateljsku godinu je 15.12. Naknadu za registraciju koja se plaća HPS-u kod prve registracije i na početku svake natjecateljske sezone plaćaju plivači. Svi članovi natjecatelji koje Klub registrira kao natjecateljice dužne su trenirati u natjecateljskoj grupi i natjecati se na natjecanjima do kraja natjecateljske godine.
Članak 8.
Svaki član dužan je prilikom upisa u članstvo HPS-a uplatiti upisninu na žiro-račun Kluba.
Članak 9.
Pomoć roditelja u radu Kluba u bilo kojem obliku (sponzorstva, donacije, organizacija natjecanja, prijevoz na natjecanja, promotivni komercijalni nastupi, sudjelovanje Kluba u medijima i sl.) moguća je u dogovoru s Upravom Kluba.
Članak 10.
Pravila ponašanja svih sudionika rada u Klubu, definirana su u aktu Kluba pod nazivom Kodeks ponašanja, koji je objavljen na web stranici kluba - www.pvk-marsonia.hr ili na oglasnoj ploči kluba
Članak 11.
Za tumačenje odredbi ovoga Pravilnika nadležno je Predsjedništvo Kluba.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika stari Pravilnik prestaje važiti.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.


U Slavonskom Brod-u, 04.02. 2012. godine

Pravilnik se odnosi na klubove
PK MARSONIA
VK MARSONIA
ŽVK MARSONIA

KODEKS PONAŠANJA

Svaka organizacija i pojedinac obuhvaćen ovim načelom trebao bi se pridržavati ovog Kodeksa kao vodiljom za prihvatljivo ponašanje. On je stvar dobrih običaja, a ne izraz prinude, propisa iza kojeg stoje mjere sankcije. On je jednostavno sročen po uzoru na uljuđeno ponašanje našeg kulturološkog okružja, on bi trebao biti očekivan a nikako zapovijedan, on je sukus onoga što bismo trebali i što želimo, a to je: ”Ne uradi drugome ono što ne bi želio da tebi drugi uradi”

Generalni Kodeks ponašanja

Organizacijski i individualno trebalo bi:

- respektirati prava, dignitet i riječ drugih;
- biti etičan, obziran, fer i pošten u svim kontaktima s drugim ljudima i organizacijama;
- biti profesionalan u, i prihvaćati odgovornost za, njihovo djelovanje;
- izgraditi povjerenje u provođenju kvalitetne službe;
- biti svjestan toga i podržavati beskompromisnu privrženost statutu, standardima, pravilima i načelima uključujući, ali ne i limitirajući ovo načelo razboritog ponašanja;
- djelovati unutar pravila i sportskog duha;
- uskladiti se sa svim relevantnim zakonima Republike Hrvatske;
- djelovati unutar pravila o plivanju uključujući nacionalna i međunarodna pravila
- držati se relevantnih specifičnih Kodeksa vladanja; i
- udovoljavati svim ostalim zahtjevima ovih načela.

KODEKS PONAŠANJA za trenere

Trener će:
- se složiti da će udovoljavati Kodeksu vladanja.
- biti odgovoran za stvari koje se odnose na trenerski poziv, treniranje i razvoj članova kluba.
- podržavati ‘nužni obzir’ prema drugima i odgovornost za stvari koje se odnose na trening i natjecanje.
- imati jasno i temeljito poznavanje svih načela plivačke “struke”, pravila i trenerskih tehnika.
- osigurati da svaki fizički kontakt s drugima dolikuje situaciji i da je nužan za razvoj plivačke vještine te osobe.
- pobrinuti se za normalno ozračje treninga i natjecanja.
- biti uzoran i svojom ulogom odražavati pozitivan model predstavnika kluba, kako unutar kluba tako i prema svim članovima nadležnog saveza
- biti predan u provođenju kvalitetnog i profesionalnog rada.

KODEKS PONAŠANJA za sportaše

Sportaš će:
- “igrati” po pravilima;
- ne raspravljati sa službenom osobom i uvijek primjenjivati odgovarajuća pravila i naputke u rješavanju točke prijepora;
- kontrolirati sebe i svoj temperament;
- verbalno Ne napadati, grditi ili psovati službeno osoblje ili druge sportaše;
- ne provocirati s namjerom, tiranizirati (vršiti bulling) ili zlorabiti i na nefer način iskorištavati druge natjecatelje; - jednako predano i žestoko raditi kako za sebe tako i za svoj tim;
- biti pravi sportaš i aplauzom nagraditi, odnosno dati do znanja da cijeni sve dobre nastupe bilo da su ih postigli sportaši iz njegovog/njezinog tima ili tima suparnika;
- sve sudionike u sportu tretirati na način na koje bi htio/htjela da njega kao sportaša tretiraju; - surađivati sa svojim trenerom, u stvarima koje se tiču tima i protivnika;
- participirati zbog svog vlastitog zadovoljstva i cilja, a ne samo da bi udovoljio roditeljima i trenerima; - respektirati prava, dignitet i vrijednosti svih sudionika bez obzira kojeg su roda, sposobnosti, kulturološkog backgrounda ili religije.
- voditi brigu o svom zdravlju, brigu o kvalitetnoj prehrani, osobnoj higijeni i izbjegavati rizike pobolijevanja.
- da ne će upotrebljavati nedozvoljena stimulativna sredstva (doping), konzumirati alkohol ili drogu u situacijama vezanim uz Klub, a u privatnom životu krajnje su nepoželjne pojave.

KODEKS PONAŠANJA za roditelje/skrbnike

roditelj ili skrbnik će:
- ne smetnuti s uma da djeca trebaju participirati u sportu zbog svog zadovoljstva i veselja, a ne za zadovoljstvo roditelja ili skrbnika;
- ohrabrivati djecu da participiraju ali ih neće forsirati;
- biti fokusirani na napore koje dijete ulaže i rezultat koji postiže, prije nego na to – dali pobjeđuje ili gubi; - ohrabrivati djecu da uvijek “igraju” u skladu s pravilima, a sređivanje neslaganja rješavaju bez primjene neprijateljskog ponašanja ili sile;
- nikada neće dijete podvrći izrugivanju ili dići poviku zbog tog što je napravilo grešku ili izgubilo utrku; - ne zaboraviti da djeca najbolje uče na primjerima i iskustvu;
- cijeniti dobru izvedbu (nastup) i vještinu kod svih sudionika;
- podupirati sva nastojanja i trud da se uklone verbalne i fizičke zloporabe iz športskih aktivnosti, jer tamo im nije mjesto;
- respektirati odluke službenog osoblja i poučiti djecu da čine isto;
- pokazivati uvažavanje za trenere, službeno osoblje i voditelje, jer bez njih djeca ne bi mogla participirati; te respektirati prava,
dignitet i vrijednosti svih sudionika bez obzira kojeg su roda, sposobnosti, kulturološkog backgrounda ili religije.

KODEKS PONAŠANJA za gledatelje

Gledatelji će:
- upamtiti da sudionici natjecanja trebaju participirati u sportu zbog svog zadovoljstva, veselja i svojih ciljeva, a ne zbog zadovoljstva gledatelja;
- aplauzom nagraditi sve dobre nastupe i trud pojedinca ili tima i čestitati svim sudionicima na njihovim postignućima, bez obzira na ishod utrke;
- respektirati odluke službenog osoblja te podučiti sudionike da rade isto;
- nikada sudionika podvrgavati izrugivanju ili povici zbog toga što je napravio grešku ili izgubio utrku;
- osuditi uporabu sile u bilo kojem obliku, došla ona sa strane gledatelja, trenera, službenog osoblja ili natjecatelja; - upućivati natjecatelje da slijede pravila i odluke službenog osoblja;
- ne služiti se prostačkim jezikom, psovati ili uznemiravati druge natjecatelje, trenere ili službeno osoblje; te povrh svega respektirati prava, dignitet i vrijednosti svih sudionika u natjecanju bez obzira kojeg su roda, sposobnosti, kulturološkog backgrounda ili religije.

KODEKS PONAŠANJA za voditelje programa treniranja

- Oni koji provode program treniranja će podržavati visoke standarde profesionalnosti kako u smislu promicanja tako i provođenja edukacije i treniranja, a koji štite interese i dobrobit svih koji u njemu participiraju. Voditelji programa podržavati će ozračje učenja koje vodi ka uspjehu sudionika.
- Voditelji programa promicati će svoje trening programe s dozom integriteta, točnosti i profesionalnosti, izbjegavajući nejasne i dvojbene izjave. Neće se izvlačiti nikakve dvolične ili obmanjujuće usporedbe s bilo kojim drugim klubom, organizacijom ili trening programom.
- Točne, relevantne i najsvježije informacije trebalo bi pružiti sudionicima, prije nego počnu s programom treninga. - Određivanje sudionika (primanje drugih članova) trening programa uvijek će biti provođeno u maniri etičnosti i odgovornosti, i biti će dosljedno i u skladu sa potrebama struke.
- Voditelj trening programa mora imati prihvatljivo načelo vladanja, koje je fer i nepristrano.
- Voditelji trening programa moraju biti svjesni principa i prakse u ovome sportu jer ih primjenjuju za edukaciju i trening. Na primjer:
- znakovi (i njihovi nazivi) koji se rabe u svrhu učenja, vježbi i primjera, moraju biti oslobođeni stereotipa i bez nakane da ikoga uvrijede;
• materijal i oni koji ga prezentiraju mora nastojati osujetiti i prevenirati svaku polarizaciju sudionika;
• trening program koji zadovoljava, proces ili aktivnosti, mora uključivati sve koji su na izobrazbi i izbjegavati davanje prednosti bilo kojem pojedincu ili grupi nad ostalima;
• Verbalni i ne-verbalni jezik ne smije biti diskriminirajući; te
• Humor ne smije biti diskriminirajući.
Materijali za trening program kao što su plan vježbi, videa, CD, prospekti, grafike i karikature ne smiju biti diskriminirajući i bez nakane da ikoga uvrijede.

UVJETI O OBAVEZNIM ODNOSIMA ODNOSI SE ODNOSE NA PLIVAČKI, VATERPOLSKI I ŽENSKI VATERPOLSKI KLUB ( U daljnjem tekstu klub )

Čl.1.
Kao RODITELJ ili ZAKONSKI ZASTUPNIK/ STARATELJ djeteta odnosno ČLANA KLUBA stariji od 18 godina prihvaćam da su od strane KLUBA poduzete sve mjere opreza sukladno Zakonski propisima radi otklanjanja predviđenih opasnosti prilikom ostvarivanja plana i programa aktivnosti u Plivačkom klubu Marsonia, te da je KLUB osigurao da se sve aktivnosti provode na siguran i odgovoran način.

Čl.2.
Kao roditelj i zakonski zastupnik/ staratelj djeteta ČLANA KLUBA ILI ČLAN (stariji od 18 god) prihvaćam da zbog prirode aktivnosti unutar programa u kojem se upisujem JA ili moja/moje dijete, ČLAN KLUBA bez obzira na visok stupanj nadzora, postoji rizik za ozljede tijekom bilo koje aktivnosti u objektu ili van istoga koje se ne mogu predvidjeti.
Upoznat sam s navedenima te unatoč tome dajem dopuštenje svom djetetu / ČLAN da sudjeluje u svim aktivnostima koje se nude u programu KLUBA za koje je upisano, a koje se provodi pod nadzorom stručnih osoba KLUBOVA.
Osobno preuzimam i rizike povezane sa svim aktivnostima koje KLUB pruža i provodi u skladu s planom i programom, gdje god se te aktivnosti odvijaju.

Čl.3.
Potvrđujem da ja ili moje dijete ČLAN nemam zdravstvenih smetnji radi kojih bi istom izlaganje naporu u smislu obavljanja športskih aktivnosti škodilo zdravlju. Potvrđujem da ja ili moje dijete ČLAN nije alergično na klor.

Čl.4.
Upoznat sam s kodeksom ponašanja prilikom učlanjenja u klub , a s istim kodeksom na njemu razumljiv način upoznao sam i svoje dijete . Učlanjenjem u klub prihvaćam odgovornost za sebe i svoje dijete pridržavanja kodeksa ponašanja KLUBA u svim situacijama tijekom obavljanja aktivnosti u klubu, te u spominjanju imena i izvan aktivnosti kluba.
Prihvaćam sve posljedice nepridržavanja kodeksa ponašanja u svoje ime i u ime svoga djeteta, pa tako i činjenice da bilo koji član KLUBA može biti suspendiran iz programa radi kršenja pravila kluba ili djelovanja drugih ljudi koji prate članova kluba (tj. članovi obitelji, skrbnici, prijatelji, poznanici, supervizori, itd.)

Čl.5.
Upoznat sam s činjenicom i prihvaćam činjenicu da nemam pravo na povrat novca ako sam kao član kluba suspendiran zbog disciplinske mjere ili djelovanja drugih ljudi koji prate članova kluba (tj. članovi obitelji, skrbnici, prijatelji, poznanici, supervizori, itd). Isključivo sam odgovoran za bilo kakvu štetu na imovini nastale s moje strane, članovima moja obitelji ili bilo kojeg drugog gosta koji me prati prije, tijekom ili nakon plivanja, funkcije ili događaja. Odgovoran sam za plaćanje svih naknada u skladu s pravilima kluba i prema datumu dospijeća obaveze.

Čl.6.
Ukoliko član kluba ili njegov zakonski zastupnik tri mjeseca za redom ne plati članarinu isti se briše iz popisa članova kluba, a za ponovnu registraciju u klub plaća dvostruku mjesečnu naknadu.
Ukoliko član kluba u prethodnih šest mjeseci nije platio dvije članarine isti se briše iz popisa članova kluba, a za ponovnu registraciju u klub plaća dvostruku mjesečnu naknadu.
Ukoliko član kluba ima više nepodmirenih obveza prilikom podmirenja dijela duga zatvara se najstarija.

Čl.7.
Suglasan sam s činjenicom da KLUB nema obavezu povrata glede svih depozita i naknada.
Nakon što su uplate izvršene i naknade plaćene, prihvaćam da su uplaćena sredstva bespovratna.
Suglasan sam da nemam pravo na povrat novčanih sredstava u slučaju nepredviđenih okolnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na, održavanje bazena, vremenskim uvjetima ili hitnim slučajevima, te da neće biti naknade za propuštenim treningom iz bilo kojeg razloga koje je uvjetovao sam član kluba.

Čl.8
Potvrdom UPISNICE U KLUB prenosim na KLUB pravo na upotrebu lika i imena ovo pravo odnosi se upotrebu lika Igrača u svim sadašnjim i budućim javnim medijima i institucijama, uključujući i multimedije, a osobito se odnosi na upotrebu fotografija Igrača koje je dopustio Klub. Izričito dopuštam KLUBU da može koristiti fotografiju djeteta u skladu s potrebama i pravilima kluba.

Čl.9.
UVJETI SU cjeloviti i potpuni te predstavljaju pravu volju ugovornih strana. Svojim potpisom ili POTVRDOM isključuju se svi prethodni dogovori, usmeni ili pisani, postignuti između ugovornih strana u pogledu predmeta ovih uvjeta.

Čl.10.
Ugovorne strane potvrdom na kraju obrasca UPISNICE U KLUB potvrđuju da su pročitale i razumjele UVJETE O OBAVEZNIM ODNOSIMA, PRAVILNIK I KODEKS PONAŠANJA, te da s obzirom da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvaćaju sva prava i obveze, kao i pravne posljedice koje iz njega proizlaze.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA
KLUB Vam ovim putem pruža obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka te o pravima koja ostvarujete na temelju važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

VODITELJ OBRADE
PK Marsonia, Ivana Gržinića 10, Slavonski Brod voditelj je obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe (GDPR).
VK Marsonia, Stanka Vraza 2a, Slavonski Brod voditelj je obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe (GDPR).
ŽVK Marsonia, Splavarska 2a, Slavonski Brod voditelj je obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe (GDPR).
KLUB kao Voditelj zbirke osobnih podataka, Vaše osobne podatke koje ste naveli prilikom postupka učlanjenja u klub spremiti u svoje baze podataka te ih koristiti u obradama koje su nužne da bismo uspješno obavljali svoju djelatnost, da bismo Vam mogli pružati tražene usluge i da biste mogli ostvarivati prava i pogodnosti koje iz tih odnosa proizlaze.

OBUHVAT IZJAVE
Predmet ove Izjave su interna pravila i procedure kojima je cilj sveobuhvatna zaštita Vaših osobnih podataka. Tu zaštitu ostvarujemo na sljedeći način:
Izjavom o zaštiti osobnih podataka definirali smo interna pravila i procedure s ciljem sveobuhvatne zaštite Vaših osobnih podataka na sljedeći način:
• vaše osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresa, OIB, kontakt telefon, e – mail adresa) koristit ćemo isključivo za svrhu za koju podatke dajete
• nećemo koristiti Vaše osobne podatke na bilo koji način koji je suprotan Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka • vaši osobni podaci bit će dostupni samo ovlaštenim osobama PK, VK i ŽVK Marsonia koji su se obvezali na čuvanje osobnih podataka koje saznaju u obavljanju svog posla

SUGLASNOSTI
Upisom osobnih podataka u pristupnicu potvrđujete da ste stariji od 16 godina, poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim podacima te ste suglasni da se Vaši podaci upotrebljavaju i prikupljaju u skladu s važećim propisima i uvjetima pobliže pojašnjenima u ovoj Izjavi.
Suglasni ste da podatke iz pristupnice spremimo u našu bazu. Baza podataka je u elektronskom obliku i nije javno objavljena te se koristi isključivo za potrebe kluba ili saveza.

MALOLJETNI ČLANOVI DO 16 GODINA STAROSTI
Osoba mlađa od 16 godina ne može samostalno dati suglasnost za korištenje osobnih podataka te za istu se traži suglasnost od roditelja ili staratelja

OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO
Pod pojmom „osobni podaci“ smatramo one podatke ili dijelove podataka kojima Vas možemo identificirati. Prilikom ispunjavanja pristupnice za upis u klub plata od Vas ćemo tražiti sljedeće podatke:
1. Ime i prezime
2. Adresa, kućni broj i mjesto stanovanja
3. Datum rođenja
4. OIB
5. Telefonski broj
6. E – mail adresa
7. Zdravstvene informacije

UPOTREBA OSOBNIH PODATAKA
Vaši osobni podaci neće biti proslijeđeni, prodani, iznajmljeni ili posuđeni trećim stranama bez Vaše suglasnosti. KLUB evidentira sve Vaše osobne podatke u svojim bazama i štiti ih od neovlaštenog pristupa. Dio Vaših osobnih podataka dijelimo sa HRVATSKI PLIVAČKIM SAVEZOM, HRVATSKIM VATERPOLSKIM SAVEZOM te Zajednicom Sportskih Udruga Grada Slavonskog Brod, radi registracije, produženja registracija, prijave na natjecanje, prijave programa za sufinanciranje sporta, rezultate

ČUVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Poduzeli smo sve mjere da bismo spriječili neovlašteni pristup, izmjenu ili zlouporabu podataka koje ste podijelili sa nama.
Vaše osobne podatke čuvamo u određenom periodu koji ovisi o zakonskoj regulativi i internim aktima. Podatke koje nismo dužni čuvati po zakonskoj osnovi brisat ćemo 3 mjeseca po isteku članstva.

SVOJOM POTVRDOM PRILOVA NA UPISNICI U KLUB DAJEM PRIVOLU ZA RASPOLAGANJE MOJIM PODACIMA PREMA PRAVILIMA PRIVATNOSTI ( potrebno označiti ) NA ZADNJEM KORAKU UPISA